Namibia okwa dhenge Togo nena nokoola yimwe munola muudhano wa dhanenwa moshilando Lome shaTogo momaudhano gokukondjela ompito yokuya komaudhano gEkopi lyUuyuni.

Okoola yaNamibia oya tulwa mo kuElmo Kambindu ngoka ha dhanene osipana yaMozambique yedhina Costa do Sol.

Oshiwike shaziko Namibia okwa li a dhana nola monola naCongo, uudhano wa dhanenwa moSouth Afrika, nesindano lyonena olya ningi Namibia opo a kale e na ngashingeyi oopoinda ne.

Uudhano waNamibia tawu ka landula ko otawu ka kala pokati ke naSenegal ngoka ye li mongulupa yimwe pamwe naCongo osho wo Togo.