Oopeleisa dhomahooli odha ya pombanda nena mulyotango lyaSepetemba noosenda 60 molitela yopetolola osho wo oosenda 30 molitela yodiisela, nangashingeyi olitela yopetolola otayi landa koN$14.15 omanga olitela yodiisela yi li poN$13.88 mOmbaye.

MEenhana, Oshakati, Ruacana osho wo iitopolwa yokonooli olitela yopetolola otayi landa koN$14.74. MoKamanjab, Outjo, Otjiwarongo nOvenduka olitela otayi landa koN$14.57.

MoStampriet naAsab olitela yopetolola omo tayi landa kondilo koshimaliwa shoN$14.94.

Moondoolopa dhilwe olitela otayi landa sha yooloka wo, ihe opokati kondando yomOmbaye noyomoStampriet.

“Uuministeli owa hala oku dhimbulukitha oshigwana kutya Aanamibia ohaya landa omahooli kondando yi li pevi lela pakuyelekanitha naantu yomoshitopolwa ashihe shuumbugantu waAfrica molwa oonkambadhala dhepangelo lyetu oku kondolola oopeleisa dhomahooli,” Omupopiliko gUuministeli wIikwankondo tate Andreas Simon ta ti ngawo.

Methano: Oondando dholitela yopetolola nkene dha yooloka moondoolopa dhaNamibia.