kuMartin Negumbo |

Nonando oshikondo shokuhika ohiya moNamibia sha talika ko sha dhinika oshi na omauwanawa uuna omuntu wi itula mo.

Okuhika ohiya momaudhano gokatanga kokoompadhi ohashi vulu oku gandja ompito yiilonga osho wo ompito yoku enda kiilongo oyindji yomuuyuni.

Ndhika odha popiwa kuJonas Shoongeni sho a li ta gandja omadheulo nomapukululo gaahikihiya yoposhitopolwa shaMaalala mOshikandjohogololo shaNdangwa Rural mOshana.

Omapukululo gaahikihiya oga li ko mehuliloshiwike lyazi ko.

Shoongeni oye gumwe gomaahiki haya ka hika omaudhano gopayigwana pondje yoshilongo.

“Aahiki ohaya tsakaneke omashongo ogendji momaudhano ngoka ga kukuta tashi vulika shi hulile momalugodhi, unene tuu ngele ino pyokoka nawa muuhikihiya.

“Omuhiki omwaanawa oye ngoka ta hiki inaa gama kosipana yimwe, ihe na hike muuwanawa woosipana adhihe,” Shoongeni a popi ngaaka pethimbo lyomapukululo.

Shoongeni okwa londodha aahiki yomaudhano gopaitopolwa mboka haya futwa oombumbo opo shi mone ehulilo.

“Omuhikihiya ngele ota hiki nayi molwashoka okwa futwa opo a ningile nawa osipana yimwe oyo yi sindane, ohashi eta uupyakadhi owundji, mwa kwatelwa wo naayambidhidhi yuudhano wokatanga kokoompadhi taya kanitha ohokwe muudhano.”

Aagundjuka haya hiki naamboka haya yelula okapandela oyali ya holoka momwaalu ogundji komapukululo ngaka.

Aalongekidhi yomapukululo ngaka oya ti shika oshinima oshiwanawa oshoka otashi ndjekepo ontseyo yaahiki notashi eta uudhano wu kale tawu ende nawa pwaana omanyenyeto.

Herman Kalimbo ngoka e li omuunganeki nomunani gwelyenge lyomaudhano mOshitopolwa shaShana okwa pandula unene aahikihiya mboka ya li ya holoka komapukululo e teya tsu omukumo opo ye itule mo miilonga yawo mbika ya simana.

“Shika osho oshikando shotango aahikihiya yetu taya pewa omadheulo komuhikihiya ha hiki pondondo yoFIFA,” Kalimbo ta lombwele Omutumwa.

Kalimbo okwa pandula wo Kansela gwaNdangwa Rural tate Kaushiweni Abraham ngoka a li a gandja eyambidhidho lyoshikulya sha liwa konima sho omapukululo ga pu.

Methano: Omuhikihiya kamana gwaNamibia Jonas Shoongeni ta kuthile ko aahikihiya mboka ya li ya holoka pokapale kaMvula.