Advertisements

Aatoolinkundana aakiintu yatatu mboka ye li mondholongo moshilongo shedhina Iran oya pewa esimaneko lyepapa lyo2023 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize.

Niloofar Hamedi, Elaheh Mohammadi naNarges Mohammadi oyo aakwashigwana yaIran, noye li mondjedhililo molwa iilonga yawo yokukundaneka.

Etseyitho lyegandjo lyesimaneko olya ningwa ohela omasiku gaali gaMei moNew York City pethimbo taku dhimbulukiwa esiku lyiikundaneki noku tyapula sho lya gwanitha oomvula 30.

Iinyangadhalwa tayi simaneke esiku ndika oya ningwa moombelewa oonene dhIigwana yaHangana moNew York City shaAmerika okuza mulyotango lyaMei. Ihe miitopolwa oyindji yuuyuni otali dhanwa sigo omasiku gane gaMei.

Methano: Aatoolinkundana aakiintu yatatu mboka ye li mondholongo moIran.