Advertisements

Omanga omaudhano gokatanga kokoompadhi moNamibia ge li tuu natango moICU (monamiti), handiyaka yomulonga gwaOrange okwa kala okamati kedhina Peter Shalulile hoka ke li ko ka lulile oosipana dhomadhina omanene nota ningi oshimaliwa okuza mokapadhi ke taka tula mo ookoola dhondilo.

Peter okwa putudhwa koTura Magic FC yaVenduka, osipana ndjoka a kala muyo okuza sho ya li taya dhana moNFA Khomas Second Division nokwa kwatha opo ya londe moliha ndjoka yomumvo 2011/2012.

Omumvo gwa landula ko Peter okwa tameke ta londo okuza mosipana yopashigwana yoU-20 sigo osipana onene yopashigwana oBrave Warriors moka a dhana onkandangala onene mokusindana oCOSAFA Cup yomo2015.

Okuza mpoka sho a dhana nawa moCOSAFA ndjoka yo2015 okwa ka dhanena osipana yomoSouth Afrika yedhina Highlands Park, nokwa kwatha oHighlands Park opo yi londe moliha yopombanda. Ookoola dhe mbali mo“playoff” nosipana yedhina Mbombela kokapale kedhina Makhulong Stadium esiku lyo15 Juni gwo2016 odha ningi oHighlands Park opo yi londe koliha yopombanda.

Mokati komaudhano goliha yo2019/20 iikundaneki oya tameke tayi pititha oohapu tadhi ti kutya Peter ota kongwa noonkondo koosipana ndatu oonene dhaSouth Afrika oMamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs naOrlando Pirates.

Shika osha li molwa omatanga gondilo ngoka a kala ta tula mo. Oliha sho ya hulu okwa yauka mo oye gumwe gwayaali mboka ya li ya tula mo ookoola odhindji pamwe nomudhani gwOrlando Pirates Gabadinho Mhango.

Oliha ndjoka yo2019/2020 sho ya pu, Peter okwa lundulukile momambo gaMamelodi Sundowns. Okwa tameke nuunkulungu sho a tula mo ookoola 4 momaudhano ge gotango ga7 e li mokambindja koSundowns.

Peter okwa ningi omudhani omutiyali gwaNamibia ta dhanene oMamelodi Sundowns okuza sho Ronnie Kanalelo a li a dhanene osipana ndjika okuza momumvo 1997 sigo 2005.

Peter okwa taamba ko nawa onkalo yokatanga kosipana yoMamelodi nokwa tameke ta ulike ongushu ye mosipana. Nokuli oliha ndjika yomumvo nguka ndjoka ya hulu muJuni Peter okwa kwatha osipana opo yi sindane po oliha noopoinda 67. Ye okwa zi mo oye a tula mo ookoola odhindji dhosipana.

(Ehokololo olya gongelwa okuza muuyelele wu li kowikipedia.)

Methano: Omunamimvo 27 Peter Shalulile. (Ethano ku mamelodisundowns.co.za)