Iilonga yewapalekululo lyopate onene yomondoolopa yaShakati mbyoka ya tamekele momwedhi Juli otayi pula komeho.

Ehangano ndyoka tali ningi nawa opate ndjika lyedhina China Henan International Cooperation Group (Pty) Ltd (Chico) olya tula po ompangela kutya otali mana iilonga mbika momwedhi Kotoba nuumvo.

Opate ndjika oyehangano lyokutunga oopate dhaNamibia lyedhina Roads Authority, ndyoka lya gandja otendela ndjika yi longwe koshimaliwa shoomiliona dhaNamibia 24,5.

METHANO: Aaniilonga oye ipyakidhila nduno ngeyika taya tilile omunoko neka lyoteya.