kuVictor Angula //

Omvula otayi tsikile tayi loko nawa miitopolwa yokOnooli yoshilongo, shoka shi li oshinima oshiwanawa kaantu oshowo kiimuna.

Iishana otayi monika nawa.

Aantu oya lima. Iilya momapya otayi monika nawa, oshowo omakunde, oofukwa nomatanga.

Omvula onene oya hokololwa ya loko moshitopolwa shomudhingoloko gwEenhana momasiku gahamano gomwedhi nguka omutiyali. MOshakati oya loka mo wo nawa esiku ndika.

Ihe iitopolwa yimwe yoshilongo otayi hokololwa ya mona owala omata omashona. Unene iitopolwa yokUumbugantu woshilongo oyo ngaa inayi lokwa nawa natango.

Nonando kiitopolwa hoka ihaku limwa omapya, nayo otaya pumbwa wo omvula molwa iimuna yawo moka omo haya hupu.

“Otwa tala ngaa pombanda esiku nesiku ngele pamwe taku tu zilile ngaa omata,” osho omunamimvo 56 Hermina Tsaes a lombwele Omutumwa pangodhi. Meme Tsaes ota ti moshitopolwa shawo shaAroab omvula inayi loka tuu nando.

“Otwa fuuka sho tatu tala omathano koTV nkene kiitopolwa yayakwetu kwaziza nawa. Tse otu li natango moshikukuta,” Tsaes ta ti ngaaka.

Aroab oyi na oofaalama dhaatiligane moka hamu longo aantu yomomudhingoloko. Aantu oye ikwata pomutima kutya ngele omvula oya kala itayi loko ngawo aaniilonga oye na oku kala oyendji ya kanitha iilonga nuumvo.

Kiitopolwa oyindji yaantu aapopi yelaka lyOshiherero nako wo oye li ko taya lili omvula inayi loka nawa.

METHANO: Epya ndika tali monika nawa olyameekulu Andelina Pena momukunda Okapa mUukolonkadhi. Ethano lya thanekwa kuEsther Samwel