Nena oku na omahogololo taga ningwa mOshikandjohogololo shaMariental Rural nomondoolopa yaStampriet mOshitopolwa shaHardap, oshowo mondoolopa yedhina Aroab nondoolopa yedhina Koes mOshitopolwa sha//Kharas.

Omahogololo ngano otaga ningwa olutiyali molwashoka ngoka ga ningilwe pethimbo lyomahogololo goshilongo ashihe omumvo gwa zi ko okwa li kwa monika inaga ningwa pamulandu moondoolopa dha tumbulwa nomoshikandjohogololo shoka, nokwa tokolwa opo ga ningululwe.

Ongundu yedhina Landless Peoples Movement oyo ya li ya sindana po oshindji momahogololo ngoka ga li ga ekelwahi. Ngashiingeyi otayi shuna mo ishewe yi tale ngele shohela osho ngaa shonena.

Yakwawo mboka taya yi mo wo ongaashi ongundu yoSwapo, PDM, NEFF, oshowo ookandindate ye ithikamena po.

Methano: Meme nguka gwedhina Deensia Swartbooi oye awike omukiintu mokati kaayehe mboka ya thikama ya kalelepo oongundu dhawo momahogololo oshowo mboka ye ithikamena kuyoyene.