Oshipahu shoka sha kala tashi piyaganeke aalimi yiikunino oshowo okuyona po omaulithilo giimuna kiitopolwa yokuuzilo wopombanda ngaashi iitopolwa shaZambezi noyaKavango, ngashingeyi osha thika wo mevi lyiimpungu, sha thika nale nokuli mOmusati.

Gavena gwaMusati tate Erginus Endjala okwa li a matuka ohela (Omaandaha) a ka tsakaneke oombahu ndhoka muuzilo woshitopolwa ye a tale nkene dha tya.

“Ohela (Osoondaha) komatango otwa li twa yakula onkundana tayi ti kutya oshipahu osha li sha monika mOshikandjohogololo shaNgenga mOshitopolwa shaHangwena, nosha li shuuka huno kOshitopolwa shaMusati okupitila moshikandjohogololo shaEtayi,” osho Gavena Endjala a hokololele Omutumwa.

“Ongula yonena otwa yakula onkundana tayi ti oshipahu osha thika mOikokola mOshikandjohogololo shaEtayi.

“Otwa yi ko notwa tsakanene noshipahu shoka. Paife sho tatu popi ngeyi oshipahu otweshi thiga mOlupito mOkalongo sha taalela kombinga ndjino yOshikandjohogololo shaAnamulenge.

“Omanga tu li hoka otwa yakula onkundana kuKansela gwaEtayi ta ti oshikogo shoombahu oshinene shi vulithe pwaashoka twa mono otashi ya tashi tuka okuza kOngenga shuuka kombinga huno yaMusati. Tashiti shika osho oshikogo shimwe ishewe shoombahu tashi ya shuuka huno.

“Otwa li ano naanambelewa yoshikondo shuunamapya nuuniimuna, naapolisi osho wo aakwashigwana yomomudhingoloko. Notwa li tatu kambadhala oku tidha oombahu, ngaashi ngaa hashi ningwa ngele uudhila owa nambela miilya.

“Ano tatu kambadhala opo oombahu kaadhi mone ompito yoku nambela dha ngungumana, oshoka shampa tuu dha nambela mpono opo hadhi tameke okulya nokuyonagula iimeno yetu.

“Oshigwana osha lombwelwa nkene shi na okukondjitha iipahu mbika, ano oku yi tidhagula, nokuli ngashingeyi otayi tukaatuka shaampoka.”

Gavena okwa ti ngashingeyi oombahu odha taalela komahala gokOutapi.

“Iipahu mbika ohayi tuka owala omutenya. Oshigwana nashi kale sha angala, nongele sha mono oshipahu momapya nenge momudhingoloko gwawo nayeshi tidhe taya dhenge komandoloma nenge oku hika oombenda dhiihauto opo shi haluke e tashi tuka po shi ye kokule.

“Uuministeli wUunamapya nUuniimuna otawu gandja omalombwelo koshigwana kutya nashi nongele mpoka tapu lala oombahu ndhino opo dhi pombelelwe po dhi se, oshoka ethimbo ewanawa okudhi pombela ongele dha nambela mpoka tadhi lala esiku ndyoka oshoka ihadhi tuka uusiku.”

Methano: Oshipahu otashi monika mpaka tashi nyanga muEtayi.