Omvula otaku hokololwa ya loka omasiku ngaka miitopolwa yokUushimba osho wo koKatima, hoka ya loko noonkondo e tayi etitha eyonagulo lyomaliko.

Egulu otali monika wo lya fa tali ya kuuwanawa kiitopolwa yokOnooli notashi vulika yi kale ya dhenga po omata geshi ku pandulwa e tashi nyanyudha aalimimapya naaniimuna.

Methano: Okatenda kaShakati otaka monika methano ndika lya thanekwa pondatu yi na ko ominute omilongo mbali oku dhenga one yokomatango gonena.