Okuza petameko lyomwedhi Juni okwa monika omidhidhi dhoompanda mOshikunino shIinamweyo shEtosha.

Oompanda ndhika otaku tiwa odha dhipagwa iiwike itatu yapiti.

“Oompanda adhihe omulongo nayimwe odho oompanda oonduudhe. Shino otashi ulike kutya olugodhi lwokukondjitha aakongo yaahe li paveta otalu tsikile,” Romeo Muyunda, omupopiliko guuministeli womudhingoloko ta ti.

“Uuministeli wOmudhingoloko, Iihwa nAatalelipo pamwe nOpolisi yaNamibia osho wo Etanga lyEgameno lyaNamibia nayakwetu yalwe otatu gwedha ko kiilonga yetu yokugamena iinamwenyo yomokuti, mwa kwatelwa ekindjiko lyetulomiilonga lyomilandu dhooveta osho wo oopatolola nokugongela omauyelele gokugamena iinamwenyo yomEtosha National Park shoka osho oshikunino shetu oshinene shiinamwenyo yomokuti.”

Muyunda okwa gwedha po ta ti inaku mangwa po nando omuntu shi na sha niimbuluma mbika yokudhipaga oompanda dhiiwike mbika.

“Aakwashigwana mboka tashi vulika ye na uuyelele kombinga yiimbuluma yuukongo waahe li paveta otaya indilwa opo ya kuthile ko opolisi nenge aanambelewa yuuministeli,” Muyunda ta indile.

Oompanda dha thika po 22 odha dhipagwa nale nuumvo.

Methano: Ompanda ya dhipagwa koongangala e tayi tetwa oniga ndjoka oyo hayi ka landithwa po.