Oshikwashike yakwe?

KuVictor Angula|

Nangame wo nandi ye mo ndi tye sha kombinga yoshimaliwa shatate Ramaphosa. Mbela natu tye nokuli mpano otatu popi tate Kamaliwa.

Ngele iimaliwa oyindji yindji ngaaka otayi pungulwa ashike kohi yoombete nokohi yiipundi yomegumbo ano otu tye we ngiini?

Omuntu ngiika koombaanga okwa udha nale oshimaliwa, nokwa nyengwa oku mona mpoka ta tula oshimaliwa shoka hashi ya mo moondjato dhe esiku nesiku.

Oto vulu ku ipula kutya ngiika okwa li a dhimbwa nokuli kutya oku na iimaliwa mbika yi li megumbo oshoka ando okwa tula po oosekuliti dhi gamene omaliko ge ngaka. Ihe egumbo lyofaalama yatate Kamaliwa olya adhika mbela kapu na oosekuliti.

Shika otashi ti shike mbela? Otashi gandja ashike omapulo moshigwana kutya nani aaleli yoshigwana ohaya mono oshimaliwa oshindji ngeyi okuza moonzo dhilwe dhaashi oondjambi dhawo e taya kala ya dhimbwa iimaliwa yimwe mbyoka ye yi holeka momagumbo?

Ngele iimaliwa ya tate nguno oya yakwa kofaalama, ngiika megumbo lye lyomondoolopa hoka e li okwa holeka mo oshimaliwa shi thike peni?

Oshilongo otashi nana nondatu molwashoka epangelo kali na oshimaliwa. Ihe aaleli otaya lala kombanda yomafo tate. Nokuli omasiku ngano okwa lopotwa omuntu a sa molwa uutalala, a sa mOvenduka yetu mono oshoka ke na mpoka ha zi, a sa oshoka epangelo olya nyengwa okumu sila oshimpwiyu, epongo lyaKalunga hewa.

Ihe aaleli yetu otaya mbwinda miimaliwa!

Ano otu ukeni peni?

Uuh. Eewa tuu.