Old Mutual pamwe naLaunch Namibia, the Financial Literacy Initiative, osho wo UNDP Accelerator Lab oya tota po ondungedhiladhilo tayi ka gandja omakwatho kaanangeshefa aashona.

Opolohalama ndjika yedhina Old Mutual Sustainable, Economic & Empowerment Drive (OM SEED) otayi ka ningwa omumvo kehe uule woomvula ndatu.

Nuumvo okwa tegelelwa aanangeshefa yomoondoolopa Keetmanshoop, Windhoek, nOshakati ye thike po180 ya ka kuthe ombinga moshinyangadhalwa shika.

Tango aanangeshefa ayehe otaya ka dheulwa nkene ye na oku kwata nawa nokukokeka oongeshefa dhawo.

Yo aanangeshefa yatatu mboka taya ka yuuka mo onga oyo dhingi mondoolopa kehe otaya ka itopolela oshimaliwa shi thike poN$85,000 sho ku yambulapo oongeshefa dhawo.

Omainyolitho goku kutha ombinga oga tameka nale mugatano gaJuli notaga hulu momasiku 22 gaJuli, opo oshinyangadhalwa otashi ningwa momwedhi Aguste.

Omukuluntu gwaatokoli mboka taya ka totha mo aanangeshefa yatatu moshinyangadhalwa tashi ka ningilwa mOshakati oye Mwatilefu Joel ngoka e li wo omunangeshefa a tota po okakululilo kedhina Joe Fade Cuts Barbershop.

KOkaiti Pieter Skeyer oye ta ka kala omukuluntu gwaatokoli, omanga Omagano Kankondi oye ta ka kala omutokoli omukuluntu mOvenduka. Skeyer oye omukuluntusikola gwosekundosikola yedhina PK de Villiers, omanga Kankondi oye omukuluntu gwoshikondo shoSolutions Mapping moUNDP.

Methano: Yirka Maritz oye omukuluntu gwoExperimentation moshikondo shoAccelerator Lab moUNDP, nokwa li ta popi uunambo poshiithanene shokutseyitha opolohalama ndjika yoOM SEED.