Mpano omulonga Zambezi otagu welima; handiyaka okoshilongo shAazambia. Oondoolopa dhopooha dhomulonga nguka odho Katima Mulilo kombinga yaNamibia naSesheke kombinga yaZambia.

Aantu mboka ya kala pooha dhomilonga ngaashi nguka gwaZambezi oya kala aayamba molwa oonzo dhomomeya unene tuu oohi dha tya iitungithilutu yondondo yopombanda, ihe oya kala wo moshiponga shiilikama yomomeya ngaashi oongandu noondjambameya.

Ethano olya thanekwa uunambo kuDanny Meyer.