Omukokolipresidende gwaNamibia Omundohotola Sam Shafiishuna Daniel Nujoma okwa valwa nena, momasiku 12 gaMei, nokwa gwanitha oomvula 93.

Dr. Nujoma okwa kala ngeyi oomvula 17 e li moshipundi shevululuko okuza sho a zi ko koshipundi shuuleli woshilongo momumvo 2005.

Nujoma, ngono oye wo he yoshigwana shaNamibia, oku na ondjokonona onde, okutameka pomimvo dho1950 sho a tameke oku kondjitha epangelo lyuukoloni nokatongotongo.

Nujoma oye omupresidende gwotango gwoSwapo, ongundu ndjoka ya li ya kondjo nokulwa iita iidhigu sigo omemanguluko lyoshilongo, Nujoma e ta ningi oye omupresidende gwotango gwaNamibia mo1990 e ta lele sigo mo2005.

Nujoma okwa valelwa momukunda Etunda mOngandjera momumvo 1929. Elongo lye lyopombanda okweli mona koUniversity of Namibia.

Okwa nyola wo embo lyedhina “Where Others Wavered”.

Methano: Omundohotola Sam Nujoma.