Omayoka oga nika oshiponga.

Eyoka limwe ndyoka lya nika oshiponga noonkondo olyo omuntu gwoompadhi mbali. Omuntu ota vulu a kale kuume koye, ihe ngele okwa tokola opo e ku pe mo mokambundju ke kuuzigo, oto kala mo nayi shivulithe ngoka a lika keyoka lyolyene.

Methano ndika otamu monika epulakata lya shangwa kutya aantu naya kotokele omayoka gopanshitwe mehala ndika lyedhina Tambuti Lodge moRundu. Ethano, kuDanny Meyer.