Okapale kaShakati komaudhano oka li kuudha aagundjuka ye ya oku tala okatanga kokoompadhi pokati koosipana dha za kiitopolwa ayihe yoshilongo yi li 14.

Methano ndika ota mu monika nkene obabiliona ya li yu udha sigo okoongenge.