Okuza mulyotango lyaJuni oondando dhomahooli otadhi londo pombanda, taku gwedhwa N$2.50 molita yopetolola, omanga olita yondishela tayi gwedhelwa noN$1.50.

Omagwedhelo ngaka otaga ningi opo olitela yopetolola mOmbaye yi kale tayi monika koN$20.40, omanga yondhishela tayi monika koN$21.43.

Uuyelele mbuka owa gandja nena kUuministeli wOomina nIikwankondo.

Methano: Aaniihauto otaya nwetha taya nyenyeta.