Uuministeli wOmudhingoloko, Iihwa nOmatalelopo owa ti aantu ye li omulongo nagumwe oya mangwa po shi na sha nuukongo waa li paveta sho oompanda 11 dha li dha adhika moshikunino shiinamwenyo shEtosha dha dhipagwa kuwalye nodha kuthwa ooniga.

Omupopiliko wuuministeli mbuka tate Romeo Muyunda okwa popi momushangwa gwa piti ohela ta ti mboka ya kwatwa oya adhika miitopolwa yopopepi noshikunino shEtosha.

“Ayehe mboka ya mangwa po otaya fekelelwa iimbuluma ya ningilwe mEtosha moka oompanda dha li dha dhipagwa omathimbo ga piti,” Muyunda ta ti.

“Aaniilonga yetu pamwe naapolisi osho wo iilyo yetanga lyegameno ya longa pamuhanga oya kwata ko wo iinima ngaashi oohauto mbali, oondjembo ntano, iikuti, omakuya, oombele, osho wo iimaliwa yi thike poN$50,000 ya adhika naafekelwa.

“Iinima mbika otayi konakonwa natango ku talike ngele oyi na ekwatathano niimbuluma yoompanda dha li dha adhika mEtosha dha dhipagwa.”

Aakwatwa ayehe omulongo nagumwe oya li ya holoka moompangu yaNdangwa, yaShomeya, noyaKahao, iipotha yawo e tayi tsilikwa ya ka holoke ishewe mompangu momasiku 24 Aguste 2022, 8 Aguste 2022, na3 Kotoba 2022 manga taku ningwa omakonakono.

Aafekelwa oya patululilwa iipotha yi na sha nuukongo waa li pampango wokudhipaga oompanda.

Omadhina gawo ogo: Naeman Kangula (womimvo 26), Agas Johannes Jafet (19), Matiti Matteus Kauzapo (32), Elago Natangwe (34), Kiinge Ignatius Kamati (18), Johannes Nelongo Shikongo, Mbayenovantu Katiti (45), Tjozondunge Murumbua (23), Kazoondu Mutambo (37), Jonas Njamba Albina, nagumwe edhina lye lya gandjwa owala kutya oye Risto gwomimvo 33.

Methano: Ompanda ya dhipagwa e tayi kuthwa oniga.