Oshiluku oshititatu shiitewo hashi longekidhwa lwaali momwedhi koPoetry Project otashi ka ningwa kohi yotema “A Dedication to Thee”.

Pethimbo lyoshiluku (session) shika aanyandi yiitewo otaya ka gandja iitewo yawo ya nuninwa aantu mboka taya ti sha moonkalamwenyo dhawo.

Aanyandi yiitewo otaya ka tyapula omauwanawa gaantu mboka taya ti sha kuyo mboka ye li momwenyo noya eta enwethomo ewanawa moonkalamwenyo dhawo.

Onga omukalondjigilile aanyandi yiitewo oshowo aantu ayehe ohaya tyapula nenge okudhimbulukwa omauwanawa gaapambele nenge ookuume uunandoka ya uvu kutya omuntu okwa huluko.

Ihe mbaka otaya ka tyapula nokudhimbulukwa yakwawo manga ye li momwenyo.

Iitewo mbika otayi ka kala ko momasiku 10 gaJuni 2021 pethimbo oheyali yokomatango, pehala oGoethe-Institut mOvenduka. Omupopi a simana gwesiku ota ka kala oye Leana Emily Hengari.

Mehala otamu yiwa oshali.